Ondernemer van het jaar

mede mogelijk gemaakt door:

Weekjournaal 14 April, Comeback: Ondernemer van het Jaar

OIRSCHOT - Van 2004 tot en met 2008 was de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar een jaarlijks terugkerend spektakel in Oirschot. Destijds werd het georganiseerd door Ondernemers Vereniging Oirschot (OVO). Recent heeft de stichting Oirschot Verbindt het stokje overgenomen om het evenement nieuw leven in te blazen. Nieuw is vooral het intensief gebruik van de social media, als ondersteuning voor het evenement, maar ook als hulpmiddel voor de Oirschotse ondernemers om een bruikbaar platform te bewerkstelligen. Sinds 14 April is de website in de lucht. Alle informatie en nieuwtjes rondom de bloedspannende verkiezingsstrijd kan men nu vinden op: www.oirschotverbindt.nl

door Rens van Ginneken

De terugkeer van de Verkiezing Ondernemer van het Jaar is niet uit de lucht komen vallen. ‘We hebben als vooronderzoek alle belangenorganisaties van Oirschotse ondernemers geïnterviewd. Er bleek een substantiële behoefte aanwezig bij de ondernemers om zich met een dergelijk evenement op de kaart te zetten. Dan merk je overigens pas dat er nog wel enige verzuiling is binnen de ondernemersverenigingen. Je hebt de OVO, de OVB, OIC, het ZLTO, Horeca Oirschot, noem maar op’, glimlacht Frans Verouden, hier in functie als uitvoerend projectleider. Hij vervolgt: ‘Dat is ook één van de redenen om de onafhankelijke stichting Oirschot Verbindt het geheel te laten organiseren en niet één van de ondernemersverenigingen. Dan zou je wellicht weer verzuiling in de hand werken. Bovendien is een groot deel van de Oirschots ondernemers niet georganiseerd in Oirschots verband, zoals de talloze zzp’ers die onze gemeente telt. Ook die willen we nadrukkelijk bereiken met dit evenement.’ Inmiddels staat er een stevige structuur met een dynamische website en een bekwaam bestuur, waarin onder meer Erik Jansen van Rabobank Groene Woud Zuid en wethouder Piet Machielsen zitting hebben. Rabobank Groene Woud Zuid nam, als betrokken bank en zakenpartner van tal van Oirschotse ondernemers het hoofdsponsorschap graag op zich. Ook de gemeente laat zich van zijn goede kant zien met ter beschikking gestelde gelden.

Namens de ondernemers in deze gemeente nam ook Christian van Asten van Gebr. Vullings zitting in het bestuur. Hij lacht en gaat er eens goed voor zitten aan zijn bureau in de showroom aan de Bestseweg: ‘Ja, waar ben ik aan begonnen!? Ik vind het vooral erg leuk om te doen. Leuk om aan de wieg te staan van een evenement dat Oirschotse ondernemers kan verbinden met elkaar. En voor mezelf ook leuk om mijn netwerk weer eens te verbreden.’ De enthousiaste ‘ondernemer in de automobielbranche’ is wel vaker bij evenementen betrokken geweest, maar dit is toch van een wat andere orde. ‘Het kan heel groot worden, als je bedenkt dat er vele, vele honderden ondernemers actief zijn in deze gemeente, waaronder ook opvallend veel echt grote bedrijven. Het is dus gewoon veel werk, maar dit is mooi, om Oirschot zo, ook voor de regio en daarbuiten, op de kaart te zetten. Oirschot staat bekend om haar ‘groene imago’, maar het sterke ondernemersklimaat mag ook wel eens onder de aandacht worden gebracht, uiteraard. We kunnen in ieder geval beschikken over voldoende budget om straks op 18 november voor alle ondernemers een hele mooie avond te organiseren in De Enck.’

Twitter & Linked In

Om de wedergeboorte van de verkiezing goed onder de aandacht te brengen is er een klein ‘publiciteitsbombardement’ gepland. ‘Om alle belanghebbenden te kunnen bereiken wordt straks natuurlijk de website intensief gebruikt. Daarnaast komt er in magazine De OirZaak tweemaandelijks een katern over de verkiezing, lokale en regionale bladen worden benaderd. Daarnaast willen we stevig inzetten op verschillende social media. De mogelijkheden die je daarmee krijgt om ondernemers te verbinden zijn ongekend’, weet Verouden. Van Asten valt hem bij: ‘Ik gebruik Linked In zelf al veel als ik iets bepaalds zoek. Je ziet via Linked In ook direct wie aan wie is gelinkt. Op die manier kan het de basis zijn voor een handig platform voor de ondernemer. Twitter is juist weer handig als je als ondernemer snel iets nodig hebt, bijvoorbeeld een drukker om een foldertje te vervaardigen, ik noem maar iets.’ Oirschot Verbindt pakt het stimuleren van social media direct voortvarend aan met een workshop ‘Haal meer uit Linked In’. Verouden legt uit: ‘Wie interesse heeft kan via de website inschrijven. Men gaat direct praktisch aan de slag, hands on, op locatie met een wifi-verbinding.’

De Verkiezing Ondernemer van het Jaar 2011 start dus binnenkort, uiteraard via de website. Men kan voor twee categorieën (detailhandel en MKB) ondernemers voordragen voor nominatie. Een onafhankelijke jury, met leden van buiten het bestuur, levert per categorie drie genomineerden. ‘Bedrijfsgrootte is van geen belang: zowel de zzp’er als de industrieel kunnen meedingen. Op de feestavond zelf volgen er korte presentaties van de genomineerden en worden zij door de jury geïnterviewd. Vervolgens kiest het aanwezige ondernemerspubliek door middel van stemmen de winnaars. Je kunt het een beetje met Idols vergelijken. In gemeente Son en Breugel heeft men zeer positieve ervaringen met deze aanpak’, aldus Van Asten. Mooi bijkomend voordeel is dat alle genomineerden een uitgebreid juryrapport krijgen. ‘Noem het maar een ondernemersscan, een profiel met eventuele aandachtspunten en aanbevelingen. Je bent natuurlijk nooit te oud om er van te leren’, licht Verouden de toegevoegde waarde uit. Voor de winnaars is er een prijzenpakket, met onder meer een promotiedeal daaraan gekoppeld. ‘Het wordt breed uitgemeten. De titel Ondernemer van het Jaar bleek ook al jaren geleden van flink belang: winnaars van toen geven aan er nu nog profijt van te hebben!’, verzekert Verouden. De stichting Oirschot Verbindt staat vooral facilitair in het geheel. Het bestuur is gecommitteerd voor drie jaar. De verkiezing zal jaarlijks of tweejaarlijks worden gehouden. ‘Afhankelijk van het succes. Je zal begrijpen dat wij willen inzetten op jaarlijks…’, besluit een zeer gemotiveerde Van Asten. Verouden knikt. Het begin van de Grote Oirschotse Verbinding lijkt gelegd.

Ondernemers die zichzelf geschikt achten, worden nadrukkelijk verzocht zich kandidaat te (laten) stellen. Op 18 november worden de winnaars bekend gemaakt tijdens de afsluitende feestavond in theater De Enck. Meer informatie vindt men op: www.oirschotverbindt.nl