Ondernemer van het jaar

mede mogelijk gemaakt door:

CO2-weetjes : Hoe (fiscaal) zuinig is uw auto

De overheid wil zeer zuinige personenauto’s stimuleren. Hiervoor zijn de afgelopen jaren een aantal maatregelen doorgevoerd. Middels dit artikel willen we duidelijkheid verschaffen over de verschillende mogelijkheden bij de aanschaf van een nieuwe auto.

Bij de aanschaf van een nieuwe auto kunnen deze op basis van de CO2 uitstoot per kilometer ingedeeld worden in een aantal categorieën:

A Nulemissie

De fiscale faciliteiten voor deze categorie auto’s zijn:

- 0 % bijtelling privegebruik

- 36 % Milieu-investeringsaftrek (MIA)

- 75 % Vervroegde afschrijving milieu investeringen (VAMIL)

- Maximaal 28 % Kleinschaligheidsaftrek (KIA), afhankelijk van overige investeringen

- Vrijgesteld van Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM)

- Vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB) t/m 2015

B Zeer lage emissie

De fiscale faciliteiten voor deze categorie auto’s zijn:

- 14 % bijtelling privegebruik

- Geen Milieu-investeringsaftrek

- 75 % Vamil afschrijvingen

- Maximaal 28 % Kleinschaligheidsaftrek, afhankelijk van overige investeringen

- Vrijgesteld van BPM

- Vrijgesteld van MRB t/m 2013

C Lage emissie

Voor deze categorie gelden de volgende fiscale faciliteiten:

- 20 % bijtelling privegebruik

- Vrijgesteld van MRB t/m 2013 indien max. 110 gr/km voor benzine en 95 gr/km voor diesel

- Geen overige fiscale faciliteiten

D Overige

Hiervoor geldt:

- 25 % bijtelling privegebruik

- Geen overige fiscale faciliteiten

Let op : De personenauto’s die in aanmerking komen voor de MIA-Vamil faciliteiten dienen binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting aangemeld te worden bij Agentschapnl.nl.

Overige aandachtspunten

De vrijstelling in de MRB voor zeer zuinige auto’s (auto’s met een zeer lage emissie) vervalt per 1 januari 2014 voor zowel nieuwe als bestaande personenauto’s. Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km, die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling.

Op auto’s die al voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft en niet meer dan 50 gr/km CO2 uitstoten, is voor zover ze daar nog geen recht op hadden, sinds 1 januari 2012 het 0% bijtellingtarief van toepassing tot 1 januari 2017.

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km, die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 7%-tarief voor de bijtelling.

Auto’s met een 20% of 14% bijtelling waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012 op naam is gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage totdat de auto een andere eigenaar én andere gebruiker krijgt. In dat geval zal het bijtellingspercentage met ingang van 1 juli 2017 worden aangepast overeenkomstig de dan geldende normen.

Auto’s met een 20% of 14% bijteling, die na 1 juli 2012 op naam zijn gesteld, houden dat lagere bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden. Die periode van 60 maanden begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een periode van 60 maanden voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt.

Voorbeeldberekening

Als voorbeeld hebben we de Volvo V60 (categorie D) met een aanschafwaarde van € 38.000 en Volvo V60 Plug in Hybrid (categorie A) met een aanschafprijs van € 65.000 met elkaar vergeleken. De voordelen van de Volvo V60 Plug in Hybrid bij een gebruiksperiode van 4 jaar en een IB tarief van 52% en verder geen investeringen in dat boekjaar bedragen:

Netto besparing IB/LB bijtelling gedurende gebruiksperiode                             19.760

Netto voordeel milieu-investeringsaftrek                                                         12.168

Netto voordeel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek                                               8.044

Netto rentevoordeel Vamil                                                                               909

Netto besparing MRB gedurende de gebruiksperiode                                             2.757

Totale netto besparing                                                                                                           43.638

De berekende besparing verlaagt de aanschafprijs en compenseert ruimschoots de hogere aanschafwaarde ten opzichte van de reguliere Volvo V60.

U dient uiteraard wel rekening te houden met het feit dat de hogere aanschafprijs ook betaald moet worden of middels lease in rekening wordt gebracht.

Bron : HLB Van Daal & Partners