Ondernemer van het jaar

mede mogelijk gemaakt door:

Ontslag op staande voet!

Wanneer mag dat nu eigenlijk? Niet snel. Dat is de conclusie die uit de jurisprudentie wel getrokken kan worden.Nagenoeg alle rechters zijn van mening dat een werknemer toch eerst een keer gewaarschuwd moet worden, voordat er een ontslag op staande voet kan volgen.

Maar, wat nu als een werknemer enorm over de schreef gaat? Uit de rechtspraak blijkt dat werknemers wel een potje mogen breken. Zo mocht een werknemer die koffie in het gezicht van een collega gooide niet op staande voet ontslagen worden. Ook een werknemer die zich heel grof uitliet over een collega op facebook kon niet op staande voet ontslagen worden.In geval van seksuele intimidatie is ook vaak een waarschuwing vereist.

Wat kunt u hieraan doen?

U kunt vast wel bedenken welke gedragingen u niet tolereert. Door uw werknemers hier vooraf, bij de start van het contract op te wijzen, vergroot u uw mogelijkheden. Stel een reglement op hoe de werknemers met klanten en collega's om mogen gaan. Wat zijn de grenzen?Geef duidelijke instructies over het gebruik van social media, ook in de prive sfeer.

Door vooraf dit soort maatregelen te nemen, is het voor een ieder duidelijk wat er verwacht wordt. Men gaat minder snel over de schreef. De werknemer is immers een gewaarschuwd mens. Hij weet hoe u als werkgever tegen deze situaties aan kijkt. Gaat een werknemer toch over de schreef, dan is het einde van het dienstverband makkelijker gerealiseerd.