Ondernemer van het jaar

mede mogelijk gemaakt door:

Volle bak infoavond duurzaam ondernemen

Op dinsdag 20 augustus organiseerde de stichting Oirschot Verbindt een informatiebijeenkomst over Duurzaam Ondernemen. Een thema wat tot de verbeelding spreekt, gezien de opkomst. Vorig jaar kwamen zo’n twintig geïnteresseerde ondernemers af op een vergelijkbare thema-avond. Ondanks de aantrekkelijke wedstrijd van PSV-AC Milaan kozen vele ondernemers toch voor een les in verduurzaming. Met vijftig deelnemers uit allerlei sectoren was de ruimte bij gastheer Van Mil & Van Mil dan ook volledig gevuld.

Significante voordelen
Na de aftrap door avondvoorzitter Erik van den Oord ging Dennis Gouka, directeur Heras, in op de duurzame visie van dit bedrijf. Door hun focus op een slimmer en schoner proces worden, naast CO2-reductie en recycling, significante kosten bespaard. Als voorbeeld noemde Gouka dat door het toepassen van de Heras Stent Technology voor het Grence hekwerk 70% minder CO2-uitstoot wordt gerealiseerd ten opzichte van traditionele processen. Bovendien worden hiermee de productiekosten met 30% verlaagd. “Vroeg of laat krijgen ondernemers te maken met duurzaam ondernemen, al dan niet opgelegd door overheid of opdrachtgevers”, aldus Gouka. Heras brengt bijvoorbeeld de CO2-footprint van al haar leveranciers al in kaart.

Fiscale voordelen
Hierna ging Dennis Hoefnagel van HLB van Daal & Partners in op de fiscale voordelen van duurzaam investeren. Zo kwamen diverse mogelijkheden tot (energie)investeringsaftrek voorbij voor gebruik van zonnepanelen (al dan niet in combinatie met asbestsanering), ledverlichting, energiecoöperaties en het gebruik van een elektrische auto of scooter. Er zijn creatieve mogelijkheden om met een zogeheten PV-privé-regeling (naar analogie van de PC-privé-regeling) werknemers goedkoop zonnepanelen (PV-panelen) te verstrekken. Door ruim en creatief te denken, kunnen investeringen in energiebesparende maatregelen vaak nog interessanter gemaakt worden.

CO2-prijsvraag
De bijeenkomst draaide om de CO2-prijsvraag die de stichting Oirschot Verbindt heeft uitgeschreven. Medeorganisator Frans Verouden spoorde de aanwezig ondernemers dan ook aan om hieraan deel te nemen en daarmee een gratis CO2-footprint  te verkrijgen. Die geeft inzicht in het energiegebruik en is het vertrekpunt voor energiebesparing. De deelnemende ondernemer met de grootste (relatieve) besparing maakt kans op de hoofdprijs van € 3.000; € 2.500 beschikbaar gesteld door de Rabobank HGWZ en €500 beschikbaar gesteld door de gemeente.

Bedrijfspresentatie en afsluiting
Na een korte pauze met een zomerse verfrissing presenteerden gastheren van Van Mil & Van Mil hun onderneming. Als leverancier van Heras hebben zij hun CO2-footprint aangeleverd. Dat geeft inzicht en creëert mogelijkheden tot kostenbesparing.
Als afsluiting van de avond ontvingen de gastheren en sprekers een duurzaam geproduceerde en gebottelde fles wijn. Hierna zochten de ondernemers elkaar op om over dit thema verder van gedachten te wisselen. Wilt u de presentaties lezen? Stuur dan een mailtje naar co2prijsvraag@oirschotverbindt.nl.

Doe mee!
De organisatie roept Oirschotse ondernemers op om zich aan te melden via voor de CO2-prijsvraag via co2prijsvraag@oirschotverbindt.nl. Deelname is kosteloos, verplicht niet tot investering en kan tot 15 oktober 2013. Zie http://www.oirschotverbindt.nl/co2prijsvraag