Ondernemer van het jaar

mede mogelijk gemaakt door:

Winnaar CO2 prijsvraag

Dit jaar introduceerde Stichting Oirschot Verbindt voor het eerst de CO2 prijsvraag om meer bewustzijn te creëren bij ondernemers om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

In deze editie hebben 15 kandidaten die gratis  een CO2 footprint hebben laten bepalen om inzicht te verkrijgen in het verbruik.  Daarna zijn via een marktplaats  deelnemers en aanbieders van duurzame producten  aan elkaar gekoppeld om inzicht te verkrijgen in benodigde investeringen en het daaruit te behalen rendement. Uiteindelijk heeft Martijn Pijnenburg van nertsenfarm Pijnenburg de geldprijs van €3000 (beschikbaar gesteld door Rabobank HGWZ en de gemeente) in de wacht gesleept.

Afgelopen zomer heeft Martijn flink geïnvesteerd in zonnepanelen vanuit een duidelijk besef dat nu de investeringsruimte beschikbaar is,  er bewust gekozen kan worden voor  een lange termijn reductie in structurele bedrijfskosten.  Met de investering van €50.000 in zonnepanelen wordt een CO2 footprint reductie van 37% gerealiseerd met een terugverdientijd van 8 jaar.

Een mooi begin  maar de organisatie daagt u uit om ook duurzamer te gaan ondernemen en volgend jaar in grote getale aan de prijsvraag mee te doen. U zult merken er is echt geld te verdienen met MVO en CO2 reductie.

Kijkt u ook nog even terug naar het filmpje wat rondom deze prijsvraag werd gepresenteerd. https://www.youtube.com/watch?v=1aRvO_eATsM