Ondernemer van het jaar

mede mogelijk gemaakt door:

CO2 prijsvraag

De Stichting Oirschot Verbindt streeft ernaar om de kernwaarden ‘groen’ en ‘ondernemend’ bij elkaar te brengen door het verbinden van ondernemers uit alle geledingen. Daarvoor heeft de stichting dit jaar ondermeer een innovatieve prijsvraag in het leven geroepen: “Win geld met energiebesparing”.
Een prijsvraag gericht op energiebesparing om het groene karakter van Oirschot te benadrukken. Oirschotse ondernemers kunnen geld verdienen met energiebesparing: enerzijds door te besparen op hun energiekosten, anderzijds door het winnen van een prijsvraag van de Stichting Oirschot Verbindt. Met het verbindende karakter van de Stichting worden Oirschotse ondernemers die energie willen besparen en ondernemers die energiebesparende producten en diensten leveren aan elkaar gekoppeld.

Doe mee

Als deelnemer heeft u de volgende meerwaarde:

 • krijgt u inzicht in energiebesparing en daarmee kostenbesparing
 • verbreding van uw persoonlijke netwerk
 • een eenvoudig uitgewerkte CO2 footprint
 • krijgt u korting op energiebesparende producten van Oirschotse leveranciers en inzicht in fiscale maatregelen / subsidies
 • levert u een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft u een PR instrument in handen
 • zet u een stap die leidt tot concurrentievoordeel bij gunning van opdrachten door overheden en grote bedrijven
 • maakt u bij daadwerkelijke investering in energiebesparing kans op de hoofdprijs

Als leverancier heeft u de volgende meerwaarde:

 • verbreding van uw persoonlijke netwerk
 • geeft u een impuls aan maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • realiseert u extra PR met uw producten en diensten
 • realiseert u extra omzet door afzet aan deelnemers

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de prijsvraag door contact op te nemen met Erik van den Oord (T: 06-14 57 03 70 / E: co2prijsvraag@oirschotverbindt.nl). Voorwaarde is dat uw onderneming/organisatie in Oirschot gevestigd is. Om in aanmerking te komen voor de geldprijs is de voorwaarde dat u in 2013 in energiebesparende maatregelen heeft geïnvesteerd of in dat jaar een onomkeerbare investeringsverplichting bent aangegaan. Uiterste aanmeld datum voor de prijsvraag is 1 november 2013. Uiterste aanlever datum van gegevens van de investering(sverplichting) is vrijdag 15 november 2013. De winnaar van de CO2prijsvraag wordt bekend gemaakt op donderdag 21 november tijdens de ondernemer van het jaar verkiezing 2013.

Proces

Het proces van aanmelding tot verkiezing is als volgt:

 • een onderneming die in Oirschot gevestigd is meldt zich aan (zonder verplichting tot investering)
 • de onderneming vult op basis van zijn administratie / jaarcijfers 2012 een rekenmodule in ten behoeve van het doorrekenen van de CO2 footprint (rapport energiegebruik)
 • een eerste versie van de CO2 footprint wordt samengesteld
 • tijdens een marktplaats worden ondernemers die energie willen besparen en ondernemers die energiebesparende maatregelen leveren gekoppeld
 • de ondernemers die daadwerkelijk investeren leveren hun gegevens uiterlijk 15 november aan
 • de ondernemer met de grootste relatieve energiebesparing (genormeerde besparing gedeeld door het daadwerkelijke energiegebruik in 2012) vergaart geld en roem